Algu kalkulators un nodokļu aprēķināšana

Algu kalkulators 2018 ļauj aprēķināt divas algas – neto un bruto. Neto alga ir alga, kuru saņemam, bet bruto summa parāda, cik pavisam esam nopelnījuši. Algas aprēķins ar kalkulatora palīdzību ļauj saprast, cik daudz naudas samaksājam nodokļos un vai algas apmērs atbilst paveiktajam.

Bruto un neto algu atšķirības

Cilvēki aizvien mēdz jaukt, kas ir bruto un kas ir neto alga, un jo īpaši mulsinoši tas ir gadījumos, kad tiek meklēts jauns darbs, un nav īsti skaidrs, vai norādītais atalgojums ir domāts atalgojums pirms vai pēc nodokļu nomaksas.

Bruto alga un tās aprēķināšana

Bruto alga ir sākotnējā alga, kādu mums aprēķina darba devējs, vadoties pēc nostrādātajām darba stundām vai paveiktā. Jāņem vērā, ka arī minimala alga, kas šobrīd Latvijā ir 430 eiro, ir bruto. Tā tiek aprēķināta, neņemot vērā to, kāda summa vēl aizies nodokļos, jo katram darbiniekam nodokļos maksājamā summa var atšķirties. To ietekmē gan neapliekamais minimums, gan dažādi atvieglojumi. Šobrīd minimālā stundas likme Latvijā ir no 2.34 līdz 2.70 eiro, atkarībā no darba stundu skaita mēnesī un darba apstākļiem, taču jāņēm vērā, ka tā ir samaksa pirms nodokļu nomaksas.

Neto alga un tās aprēķināšana

Neto alga ir reālā alga, kuru ieraugām savā bankas kontā. Tā rodas, atskaitot no bruto algas visus nodokļus, tostarp iedzīvotāju ienākumu nodokli un citas sociālās iemaksas. Lai uzzinātu precizāk par nodokļu procentiem un summām, varat doties uz Comparo.me vietni vai citu mājaslapu, kurā pieejams neto algas kalkulators, un uzzināt, cik liela daļa no algas tiek novirzīta šajās iemaksās.

Taču, tā kā nodokļu procenti un aprēķināšanas kārtība mainās katru gadu, neesiet pārsteigti, ja Algu kalkulators 2018 parāda Jums citādus rezultātus, kā algas kalkulators 2016 vai algas kalkulators 2017.

Algas aprēķinu kalkulātors summas noteikšanai izmanto šādus rādītājus:

  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  • neapliekamā minimuma summa;
  • sociālais nodoklis un iemaksas;
  • atvieglojumi par apgādāmajiem;
  • atvieglojumi par invaliditāti.

Katram darba ņēmējam neapliekamo minimumu aprēķina atšķirīgi, ņemot vērā izpeļņu pēdējo mēnešu laikā, tādēļ var būt, ka arī kolēģiem ar vienādu bruto algu un vienādu apgādājamo skaitu darba algas aprēķins atšķiras.

Sekošana līdzi algas aprēķinam

Katru mēnesi sekojiet līdzi izmaiņām savas algas aprēķinā un, ja rodas šaubas par to, vai aprēķins veikts korekti, droši vērsieties pie grāmatveža vai attiecīgajā valsts iestādē, lai precizētu, kādi nodokļi un kādā apmērā ir veikti. Protams, bruto algas kalkulators internetā var uzrādīt kļūdainu gala ciparu, jo tas nevar noteikt precīzu neapliekamo minimumu, taču datiem nevajadzētu būtiski atšķirties no realitātes.

Algas aprēķinu ietekmē arī tas, vai darba vietā ir iesniegta oficiāla algas nodokļu grāmatiņa, kā arī darba līguma forma. Taču jebkurā gadījumā ir svarīgi sekot, vai visi šie aprēķini ir precīzi, jo pretējā gadījumā gada beigās var atklāties, ka esat valstij parādā nodokļus, vai arī neesat veicis pietiekamas iemaksas, lai saņemtu sociālās garantijas.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, noteikti izmantojiet Comparo vietni, kurā pieejams algas aprēķins 2018, lai salīdzinātu, vai dati, ko uzrāda vietnē pieejamais darba algas kalkulators, sakrīt ar datiem, ko Jums uzrāda uzņēmuma grāmatvedis. Ja atšķirības ir ļoti lielas, noteikti vērsieties pie uzņēmuma vadības, lai noskaidrotu, kā veikts aprēķins un vai nav pieļautas kļūdas.